ABOUT US

     Green Style Co., Ltd. หรือ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด มีวิสัยทัศน์มุ่งส่งเสริม  ให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวัน  และการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ  ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  อันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน   ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในเรื่องของการ  ผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
     บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด จึงเป็นผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แผ่ขยายวงกว้างออกไปและส่งผลไปสู่ระดับมหภาค

OUR PRODUCTS

เรารวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายประเภท ทั้งในสำนักงานและชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
สินค้าของเรา มี 3 ประเภท คือ

1. Green Product สินค้าที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
2. Eco Product สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่ได้รับการรับรอง
3. Green Living Product สินค้าซึ่งตอบโจทย์การดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OUR SERVICES

กรีน สไตล์ มุ่งเน้นให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบนพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจ ดังนั้น การให้บริการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเรามีบริการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องพลังงาน การจัดการขยะ ทักษะสังคม กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมบนพื้นฐานความสนุกสนาน ซึ่งจะทำให้บุคคลรู้สึกอยากเรียนรู้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด โดย กรีน สไตล์ มีหลักสูตรให้บริการ 3 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรสิ่งแวดล้อม 
2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)
3. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP)

NEWS

รับชมข้อมูลและสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ กิจกรรมที่ผ่านมา และติดตามกิจกรรมใหม่ๆ มาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพวกเราได้ที่นี่

Knowledge

182075648_4076050819082054_5488713045804077736_n

Thailand V-ETS คืออะไร

ระบบการซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Trading Scheme: Thailand V-ETS) เป็นหนึ่งในมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาขึ้นด้วยการใช้กลไกตลาดขับเคลื่อนให้เกิดแรงจูงใจในการลดก๊าซเรือนกระจก

READ MORE

Environment

251127810_4605798046107326_8138178151016665882_n

การประชุม COP26 ตั้งเป้าที่จะลดการใช้ฟอสซิลถ่านหิน

การประชุม COP26 ตั้งเป้าที่จะลดการใช้ฟอสซิลถ่านหิน แต่ในขณะที่เอเชียกำลังสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มอีกหลายร้อยแห่ง
การใช้ถ่านหินเป็นหนึ่งประเด็นหารือสำคัญประเด็นหนึ่งในการประชุม COP26 และเป็นประเด็นที่ตกลงกันไม่ได้ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนา
READ MORE

Events

240966233_4439459552741177_2185907162674363746_n

การอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (CFO)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดการอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO) โดยวิทยากรจากบริษัท กรีน สไตล์ จำกัด (เมื่อวันที่ 1 และ 3 กันยายน ที่ผ่านมา) โดย บริษัท LPN มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบริการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกองค์กร

READ MORE