ABOUT US

Green Style Co., Ltd. หรือ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด มีวิสัยทัศน์มุ่งส่งเสริมให้บุคคลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองในการดำเนินชีวิตประจำวันและการทำงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอันเป็นสาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในเรื่องของการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด จึงเป็นผู้รวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดกระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้แผ่ขยายวงกว้างออกไปและส่งผลไปสู่ระดับมหภาค

OUR PRODUCTS

เรารวบรวมและจัดจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหลากหลายประเภท ทั้งในสำนักงานและชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
สินค้าของเรา มี 3 ประเภท คือ

1. Green Product สินค้าที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง
2. Eco Product สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ยังไม่ได้รับการรับรอง
3. Green Living Product สินค้าซึ่งตอบโจทย์การดำเนินชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OUR SERVICES

กรีน สไตล์ มุ่งเน้นให้บุคคลเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบนพื้นฐานความรู้ และความเข้าใจ ดังนั้น การให้บริการเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเรามีบริการจัดอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องพลังงาน การจัดการขยะ ทักษะสังคม กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อมตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมบนพื้นฐานความสนุกสนาน ซึ่งจะทำให้บุคคลรู้สึกอยากเรียนรู้และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้มิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด โดย กรีน สไตล์ มีหลักสูตรให้บริการ 3 หลักสูตรดังนี้

1. หลักสูตรสิ่งแวดล้อม 
2. คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (CFO)
3. คาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ (CFP)

NEWS

รับชมข้อมูลและสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประโยชน์ กิจกรรมที่ผ่านมา และติดตามกิจกรรมใหม่ๆ มาร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับพวกเราได้ที่นี่

Knowledge

ทำไมต้องกรีน

ทำไมต้องกรีน?

ทำไมต้องกรีน? เพราะเราจ่ายไม่เต็มราคากันมานานแล้ว! ปัจจุบันเราตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากันที่ราคา ราคายิ่งถูกยิ่งน่าซื้อ ทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากใช้กลยุทธ์ลดราคาต้นทุนโดยใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เมื่อสินค้าเหล่านั้นหมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งานมักจะสั้น) ท้ายที่สุดแล้วผลร้ายจะตกอยู่ที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ออกไปเป็นวงกว้าง และหากประเมินมูลค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาแล้วจนถึงปัจจุบัน อาจไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินได้เสียด้วยซ้ำ

READ MORE

Environment

โลกกำลังบอกอะไรกับเราหรือเปล่า

โลกกำลังบอกอะไรกับเราหรือเปล่า…?

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ..จนถึงตอนนี้พวกเราทุกคนก็กำลังเผชิญกับ PM 2.5 กันอยู่ แน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร เราเพิ่งจะดีใจจากการรอดพ้นจากพายุ “ปาบึก” ไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา แต่ข่าวร้ายคือมีข้อมูลว่าจะมีพายุเกิดขึ้นมาอีกเรื่อยๆ เตรียมมือรับกันไว้ให้ดี ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่นาน ก็คือพายุไต้ฝุ่นมังคุดที่ขึ้นฝั่งที่จังหวัดคากายันของฟิลิปปินส์ในฐานะซูเปอร์ไต้ฝุ่นที่มีความเร็วลมเทียบเท่าพายุเฮอร์ริเคนระดับ 5 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับประเทศฟิลิปปินส์

READ MORE

Events

1536153849115

3 หน่วยงานต้นแบบ ใส่ใจลดโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการรับรองการจัดอีเว้นท์แบบไร้คาร์บอน

3 หน่วยงาน ซึ่งทาง กรีน สไตล์ ได้เป็นที่ปรึกษาในการจัดประชุม และอีเว้นท์แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ หรือ ไร้คาร์บอน ได้รับการรับรองและผ่านการประเมิน Carbon Neutral Event จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) – อบก. ในการประชุมของคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นี้ ซึ่งเป็นการรับรองให้ทั้ง 3 หน่วยงาน ดังนี้

(1). สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai  (2). ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (3). บริษัท RB – SSL Manufacturing (Thailand) Ltd.

READ MORE