การอบรมเรื่องหลักในการดำเนินงานการจัดการขยะแบบครบวงจร อาคาร เอไอเอ สาทร ทาวเวอร์

ในปัจจุบันปัญหาเรื่องของขยะ ยังคงเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปริมาณขยะของไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งจากรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2562 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 28.71 ล้านตัน (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 3) การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อทราบถึงสาเหตุ ที่มาของปัญหา เพื่อหาทางแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้น จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การลงมือปฏิบัติที่เห็นผลจริง และสามารถนำไปสู่การมีจิตสำนึก การสร้างความตระหนักที่เป็นรูปธรรมได้ บริษัท…

Read more

ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจาก TGO

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานต้นแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนฉลากคาร์บอนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)-อบก. ได้แก่ (1) บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (2) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั้ง 2 หน่วยงานนี้ บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด…

Read more

โครงการอบรมกระบวนการนักสืบสายน้ำรุ่นที่ 1

วัน 24-27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซเเละสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ อบรมกระบวนการโดยทีมงานมูลนิธิโลกสีเขียว ภายใต้การนำของ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ (ดร.อ้อย) ประธานกรรมการมูลนิธิ ต้นตำรับของกระบวนการนักสืบสายน้ำของเมืองไทย คุณนิตยา วงษ์สวัสดิ์ (พี่นิต) ผู้จัดการมูลนิธิ (more…)

Read more

Stop Global Warming ปีที่ 13

วันหยุด เสาร์ อาทิตย์ที่ 9 - 10 มีนาคมนี้ ถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะไปไหนดี แวะมา Icon Siam ได้นะคะ มีงานโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา - Stop Global Warming ปีที่ 13 (more…)

Read more

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับการรับรองเป็น Social Enterprise หรือ กิจการเพื่อสังคม อย่างเป็นทางการ

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับการรับรองเป็น Social Enterprise หรือ กิจการเพื่อสังคม อย่างเป็นทางการแล้ว จากการประชุมของคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น ๒ อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี…

Read more

สมุดกระดาษ Recycle Asylum Access Thailand มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

จัดส่งสมุดที่ผลิตจากกระดาษ Recycle ให้กับ Asylum Access Thailand มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ครบแล้วทั้ง 2 ล๊อต รวม 1,000 เล่ม เพื่อนำไปให้กับผู้ลี้ภัยในมืองและผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้ใช้ทำงานศิลป์ โดยการวาดปกสมุดเป็นลวดลายต่างๆ ที่สวยงามเพื่อนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นทุนส่งเสริมดูแลผู้ลี้ภัยในมืองและผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้เกิดความปลอดภัย มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การบริหารสารธารณสุขที่เพิ่มขึ้น และโอกาสในการหาเลี้ยงชีพเพื่อจุนเจือครอบครัวระหว่างลี้ภัย…

Read more

PPS สนับสนุน GiftSet ของขวัญปีใหม่ 2562

จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุด Gift Set ของขวัญปีใหม่ 2562 ของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) จำนวน 200 ชุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนชุดของขวัญปีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสนับสนุนและพัฒนาสังคมไปด้วย เพราะชุด Gift Set ชุดนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุดนี้ขึ้นมา การพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพัฒนาในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม…

Read more

C asean Sustainable Development Forum & Transforming Asia Pacific : Innovative Solutions, Circular Economy and Low Carbon Lifestyles

อีกครั้งที่ กรีน สไตล์ ภาคภูมิใจในการเป็นที่ปรึกษาด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้ลูกค้าได้รับการรับรอง ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์จากการจัดงานอีเว้นท์ CarbonNeutralEvent ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดในระดับ International ให้กับ UNEP (United Nation Environment Program) จัดโดย C asean ในงานประชุม C asean Sustainable Development Forum…

Read more

งาน 10 ปี กลุ่มใบไม้ (BAIMAI) จ.นครนายก

Green Style ร่วมออกบูทและแสดงความยินดีกับกลุ่ม BAIMAI (ใบไม้) ในวาระครบรอบ 10 ปีกลุ่มใบไม้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่ทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานในฐานะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สามารถสร้าง Impact ดีๆ ให้กับสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่าชื่นชม ซึ่งนับวันจะทวีคูณความดีงามเหล่านี้แผ่ขยายออกไปสู่สังคม ประเทศและโลกใบนี้ให้น่าอยู่มากขึ้น (more…)

Read more