“SET Social Impact Gym 2018”

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯดร. ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมนำทีมผู้บริหารระดับสูงจาก บจ. ใน mai เปิดโครงการ “SET Social Impact Gym 2018” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องปีที่ 2 เพื่อนำศักยภาพทางธุรกิจมาสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ SE และสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมร่วมกัน โดยปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้บริหาร บจ. ใน mai ถึง 25 ท่านร่วมเป็นโค้ชและ มี SE 19 บริษัทได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ พวกเรา Green Style ขอขอบพระคุณทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้เราได้ร่วมเสวนาช่วง Gym2: Idea – to – I done และแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากการเข้าร่วม SET Social Impact Gym 2017 ในฐานะของ SE รุ่นที่ 1 พวกเราหวังว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาของเราจะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้ SE ท่านอื่นๆ มีพลังในการทำธุรกิจเพื่อสังคมของตนเองต่อไปได้อย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *