ทำไมต้องกรีน?

ทำไมต้องกรีน? เพราะเราจ่ายไม่เต็มราคากันมานานแล้ว!

ปัจจุบันเราตัดสินใจเลือกซื้อสินค้ากันที่ราคา ราคายิ่งถูกยิ่งน่าซื้อ ทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากใช้กลยุทธ์ลดราคาต้นทุนโดยใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่ไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เมื่อสินค้าเหล่านั้นหมดอายุการใช้งาน (อายุการใช้งานมักจะสั้น) ท้ายที่สุดแล้วผลร้ายจะตกอยู่ที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ออกไปเป็นวงกว้าง และหากประเมินมูลค่าความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมาแล้วจนถึงปัจจุบัน อาจไม่สามารถประเมินมูลค่าความเสียหายที่เป็นตัวเงินได้เสียด้วยซ้ำ เพราะมันมหาศาลมาก โดยตั้งแต่เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมาทุกประเทศต่างมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจกันอย่างจริงจังทำให้ราคาสินค้าเริ่มถูกลงเนื่องด้วยสามารถสินค้าได้ครั้งละปริมาณมาก ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่นักพัฒนาและผู้บริโภคทั้งหลายมองข้ามไปอย่างสิ้นเชิงคือ การพัฒนานั้นมาพร้อมกับการใช้ทรัพยากรของโลกอย่างมหาศาล สร้างความเสียหายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก เกิดน้ำเสีย ขยะ และสารพิษรั่วไหลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างรุนแรง ปริมาณ CO2 ในชั้นบรรยากาศมีระดับเข้มข้นสูงสุดในรอบ 8 แสนปี ผลกระทบเหล่านี้ที่ผ่านมาผู้ผลิตและผู้บริโภคเคยรับผิดชอบหรือไม่ หรือเราจะปล่อยให้โลกของเราถูกทำร้ายต่อไปแบบนี้ จนท้ายที่สุดแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกนี้ รวมทั้งมนุษย์ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้และสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไปในที่สุด

จะดีกว่าไหม? ถ้าเรายอมจ่ายเงินในราคาที่สูงขึ้นมาอีกนิด เพื่อใช้สินค้าที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าสินค้าปรกติทั่วไป ซึ่งทำให้เราไม่ต้องกังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพราะผู้ผลิตได้คิดแล้วว่า วงจรชีวิตของสินค้า ตั้งแต่ การได้วัตถุดิบ จนถึง การการกำจัด ต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งก็ไม่ใช่เพื่อใคร แต่เพื่อตัวเรา และโลกที่เราอาศัยนั่นเอง

แต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้วเราก็ยังจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตของเราในด้านอื่นๆ ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอยู่ดี เพราะอย่าลืมว่าทุก ๆ กิจกรรมที่เราทำในชีวิตประจำวันล้วนแล้วแต่สร้างผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *