PPS สนับสนุน GiftSet ของขวัญปีใหม่ 2562

จัดส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชุด Gift Set ของขวัญปีใหม่ 2562 ของ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) จำนวน 200 ชุด ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนชุดของขวัญปีใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมกับสนับสนุนและพัฒนาสังคมไปด้วย เพราะชุด Gift Set ชุดนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันและสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุดนี้ขึ้นมา

การพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องพัฒนาในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจะทำให้ประเทศชาติและโลกของเราไปต่อได้ ทุกคนก็ทำได้ง่ายๆ ค่ะด้วยการเลือกใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *