สมุดกระดาษ Recycle Asylum Access Thailand มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

จัดส่งสมุดที่ผลิตจากกระดาษ Recycle ให้กับ Asylum Access Thailand มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.) ครบแล้วทั้ง 2 ล๊อต รวม 1,000 เล่ม เพื่อนำไปให้กับผู้ลี้ภัยในมืองและผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ได้ใช้ทำงานศิลป์ โดยการวาดปกสมุดเป็นลวดลายต่างๆ ที่สวยงามเพื่อนำไปจำหน่าย เพื่อเป็นทุนส่งเสริมดูแลผู้ลี้ภัยในมืองและผู้ลี้ภัยในศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้เกิดความปลอดภัย มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การบริหารสารธารณสุขที่เพิ่มขึ้น และโอกาสในการหาเลี้ยงชีพเพื่อจุนเจือครอบครัวระหว่างลี้ภัย

ในกรณีนี้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกคนแล้วว่าการทำเพื่อสิ่งแวดล้อม สามารถสอดแทรกอยู่ได้ในทุกกิจกรรม ในชีวิตประจำวัน ในการทำงาน ซึ่งทำได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์จริงๆ อยู่ที่เราจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่เท่านั้นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *