หิมะสีเขียว สารพิษจากโรงงานโครเมี่ยมในรัสเซีย

หิมะสีเขียวเรียงรายไปตามถนนของ Pervouralsk หลังจากถังสารละลายภายในโรงงานโครเมี่ยมในบริเวณใกล้เคียงเกิดการอุดตันและรั่วไหลไปยังพื้นที่ด้านนอกโรงงาน และไหลไปตามถนน ส่งผลให้หิมะกลายเป็นสีเขียวมรกตไปทั่วบริเวณใกล้เคียง สร้างความความกังวลอย่างมากในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากมลพิษจากกิจกรรมของโรงงาน และรวมถึงจากการจัดการขยะที่ไม่ดีในพื้นที่ นอกจากนี้ชาวบ้านใน Sibai ยังถูกบังคับให้สวมหน้ากากหลังจากที่มีหมอกควันพิษจากโรงงานทองแดงฟุ้งกระจายไปทั่วเมือง

กิจกรรมของมนุษย์นั้นทำร้ายโลกอยู่ทุกๆ วัน และยังไม่เห็นท่าทีที่ชัดเจนและจริงจังที่จะแก้ไข ท้ายที่สุดแล้วผลกระทบนั้นก็ย้อนกลับมาทำลายมนุษย์เองอย่างที่เห็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *