เมื่อทะเลกำลังแย่ ประเทศนิวซีแลนด์มีการจัดการอย่างไร

รัฐบาลนิวซีแลนด์แถลงว่านิวซีแลนด์จะสั่งห้ามใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง โดยผู้ค้าปลีกในประเทศจะมีเวลาหกเดือนเพื่อหยุดให้บริการถุงพลาสติก และหากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับถึง 100,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (51,000 ปอนด์)

“เรากำลังจะเลิกใช้ถุงพลาสติกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพื่อให้เราสามารถดูแลสภาพแวดล้อมของเราได้ดียิ่งขึ้นและปกป้องชื่อเสียงเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของนิวซีแลนด์” Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีกล่าว ซึ่งเธอกล่าวว่าชาวนิวซีแลนด์ต้องการให้ดำเนินการในเรื่องนี้ โดยมีผู้ร่วมลงนามเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกถึง 65,000 คน

นิวซีแลนด์ถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศหนึ่งที่มีอัตราการผลิตขยะเมืองที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีการใช้ถุงช้อปปิ้งพลาสติก 750 ล้านถุงต่อปี หรือประมาณ 154 ถุงต่อคนต่อปี ซึ่งกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตและผู้ค้าปลีกรายใหญ่หลายรายในประเทศก็ให้การตอบรับ โดยได้กล่าวว่าพวกเขาจะยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งภายในสิ้นปี พ.ศ. 2561 นี้

และ Jacinda Ardern นายกรัฐมนตรีได้แจ้งว่ารายละเอียดของการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกจะแถลงในเดือนถัดไป (ภายในวันที่ 14 กันยายน) โดยเธอได้เชิญชวนให้ประชาชนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมุมมองเรื่องการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดวันยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก และเพื่อให้รัฐบาลจะได้มีแนวทางในการช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง

หลายประเทศต่างพยายามหาแนวทางเพื่อลดผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เราในฐานะที่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของโลกใบนี้คงจะต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำอะไรได้บ้าง แม้ว่าในทางกฎหมายหรือในระดับนโยบายของประเทศไทยเราจะยังไม่มีเรื่องการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก แต่เราสามารถเริ่มได้เลยที่ตัวเราเอง เรามาช่วยกันเถอะเพื่อโลกของเรา

ที่มา: https://www.theguardian.com/world/2018/aug/10/jacinda-ardern-says-new-zealand-will-ban-plastic-bags?fbclid=IwAR2xi-mnPjcMM243QkkGibO–gE1Pw1eMqnq_QK2967vWAc9Rh2C6Q5RshU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *