บาหลี คิดค้นการทำถุงพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง

ปัญหาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-used) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ ที่มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ พลาสติกได้ถูกเริ่มต้นนำมาใช้ประมาณปี 1950 (พ.ศ. 2493) และจนถึงวันนี้ พลาสติกทุกชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นมายังคงอยู่บนโลกใบนี้เพียงเปลี่ยนรูปร่างไปหรือกลายเป็นชิ้นเล็กลงเท่านั้น ซึ่งได้ก่อความเสียหายมหาศาลให้กับท้องทะเล มหาสมุทร และสัตว์ทะเลทั้งหลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม ยังรอนวัตกรรม และ เทคโนโลยีที่มนุษย์จะคิดค้นขึ้นมาเพื่อลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยรักษาให้ธรรมชาติยังคงความสวยงามได้ตลอดไป ที่บาหลี ได้คิดค้นการทำถุงพลาสติกจากแป้งโดยใช้วัตถุดิบจากมันสำปะหลัง โดยไม่ใช้ส่วนประกอบจากพลาสติก หรือสารเคมี ทำให้ย่อยสลายง่าย และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

แต่ถึงอย่างไรการลดใช้ถุงพลาสติก ก็ยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ปฏิเสธและลดการใช้ โดยใช้ถุงผ้าหรือกระเป๋าให้คุ้มค่า เพราะเราเชื่อว่า ไม่มีใครที่ไม่มีถุงผ้าใช้ ดังนั้น เมื่อเรามีแล้ว ขอให้ใช้ให้คุ้มค่าให้มากที่สุด เพราะการปฏิเสธ และลดการใช้ก็ยังเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการช่วยลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อเราลดและปฏิเสธการใช้ จะส่งผลให้ผู้ผลิตลดการผลิต และนำไปสู่การ #ลดโลกร้อน #ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ได้ในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *