โครงการอบรมกระบวนการนักสืบสายน้ำรุ่นที่ 1

วัน 24-27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่มะขามป้อมอาร์ตสเปซเเละสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อบรมกระบวนการโดยทีมงานมูลนิธิโลกสีเขียว ภายใต้การนำของ ดร.สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ (ดร.อ้อย) ประธานกรรมการมูลนิธิ ต้นตำรับของกระบวนการนักสืบสายน้ำของเมืองไทย คุณนิตยา วงษ์สวัสดิ์ (พี่นิต) ผู้จัดการมูลนิธิ คุณอนงค์รัตน์ เพชรสัมฤทธิ์ (พี่อ้วน) ฝ่ายกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา คุณศิระ ลีปิพัฒนวิทย์ (พี่ซัน) ฝ่ายรณรงค์ คุณอธิปัตย์ อู่ศิลปกิจ (นักวิจัย) ฝ่ายสื่อสารสิ่งเเวดล้อม คุณรสมาลี เขม้นงาน (พี่โรส) ฝ่ายการตลาด

วันเเรกเป็นกิจกรรมเตรียมเป็นเป็นนักสืบ และเดินทางไปเปิดโลกมหัศจรรย์กับสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่ ลำน้ำเเม่ก๊ะในสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว ฝึกการแยกแยะชนิดของสัตว์จากคู่มือนักสืบสายน้ำ : คู่มือสัตว์ลำธาร เพื่อทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในลำน้ำเเม่ก๊ะ และเดินสำรวจลำน้ำแม่ก๊ะ ฝึกการสังเกตเเละจดจำกายภาพของลำน้ำเเละปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับลำน้ำมาบันทึกลงในเเผนที่

วันที่สองเข้าสู่กระบวนการเปิดโลกมัศจรรย์ของสายน้ำ ที่ลำน้ำแม่ก๊ะ สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว โดยลงสำรวจสายน้ำตามจุดสำรวจที่กำหนดตามปัญหาที่ผู้เข้าร่วมฯ ตั้งข้อสังเกต และทำการประเมินผลแบบคะแนนเฉลี่ยเเละทำกราฟสังคมสัตว์

วันที่สามเข้าสู่กระบวนการ “ต้นไม้ปัญหาเเละปฏิบัติการแมงลงมือ” จาก Action สู่ลงมือทำเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาหลังจากลงสำรวจสายน้ำแม่ก๊ะ ผู้เข้าร่วมฯ ได้ระดมปัญหา เพื่อร่วมกันหาทางแก้ไข

กระบวนการสุดท้ายคือให้ผู้เข้าร่วมฯ ได้ทดสอบตัวเองผ่านการทดสอบจำเเนกชนิดสัตว์ 20 ตัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *