9 Easy Ways to Use Less Plastic

5 Aug 2018

พลาสติกเป็นตัวสร้างมลภาวะที่สำคัญมากตัวหนึ่งที่สร้างผลกระทบกับโลกและระบบนิเวศอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะระบบนิเวศในมหาสมุทรและท้องทะเลที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก และนับวันจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังเราทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันลดการสร้างขยะประเภทพลาสติก ซึ่งก็มีวิธีการง่ายๆ มากมายหลายวิธีให้เราเลือกใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

READ MORE

อยากหุ่นสวย สุขภาพดี มาเดินขึ้นบันไดกัน

21 Jul 2018

อยากสุขภาพดี อยากแข็งแรง ไม่ต้องรอเลิกงาน ไม่ต้องรอไปฟิตเนส ไม่ต้องเปลี่ยนชุดให้ยุ่งยาก ง่ายๆ ทำได้เลยที่บริษัทหรือองค์กรของทุกคน มาประหยัดพลังงานในการใช้ลิฟท์ หรือ บันไดเลื่อน แล้วมาเดินขึ้นบันไดกันแทนนะคะ โดยเฉพาะหากต้องขึ้นลงไม่กี่ชั้น ลองมาเริ่มออกกำลังกายง่ายๆ ได้สุขภาพดี ได้หุ่นสวย อีก 1 ตัวอย่างดีๆ จาก การไฟฟ้านครหลวงที่จูงใจให้พนักงานเดินขึ้นลงบันได

READ MORE

Life – Cycle Assessment

21 Jun 2018

Life – Cycle Assessment LCA ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการนำมาประยุกต์ใช้วิเคราะห์จุด “Hotspots” ของผลิตภัณฑ์และกระบวนการทั้งหมดตลอดทั้ง supply chains ทำให้ผู้ผลิตสินค้าเห็นถึงจุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจตนเอง เกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการบริการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานในการผลิตโดยช่วยลดการสูญเสียและผลกระทบต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจ อีกทั้งยังสามารถตอบโจทย์เรื่อง Sustainable Development Goals–SDGs

READ MORE

10 ทริค จัดงานอย่างไรให้นำไปสู่ความยั่งยืน

2 May 2018

ทำให้เป็นลายลักษณ์อักษร สร้างระเบียบ ข้อปฏิบัติ หรือ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างความร่วมมือระหว่างผู้จัดงาน ผู้เข้าร่วม และวิทยากร เพื่อให้เกิดการจัดงานที่ยั่งยืน ใช้สื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อลดการใช้กระดาษ ด้วยการสร้างเว็ปไซต์ของการประชุม เปิดลงทะเบียนอิเลคทรอนิกส์ และประชาสัมพันธ์งานผ่านเว็ปไซต์หรืออีเมล ส่งเสริมชุมชนท้องถิ่น สนับสนุนผลิตภัณฑ์และบริการจากธุรกิจ ชุมชน หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่น ใช้หลัก 3R ร่วมมือกับสถานที่จัดงานและที่พักในการจัดการขยะด้วยการ

READ MORE

การจัดนิทรรศการให้ความรู้อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

8 Apr 2018

การดำเนินงานในสำนักงานต่างๆ นั้น หนึ่งกิจกรรมที่มีการดำเนินงานในทุกสำนักงาน คือ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ หรือ การจัดบอร์ดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆ ในสำนักงาน ซึ่งการจัดนิทรรศการอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีได้หลากหลายวิธีการ วันนี้ ทาง กรีน สไตล์ ขอนำเสนอตัวอย่างที่ดีและน่าสนใจในการจัดนิทรรศการแบบ Green หรือ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

READ MORE

มายาคติของพลังงานนิวเคลียร์

7 Nov 2017

หากพูดถึงพลังงานทางเลือกเพื่อทดแทนพลังงานฟอสซิลที่กำลังจะหมดไปและทิ้งคาร์บอนไดออกไซด์เอาไว้ในชั้นบรรยากาศของเราอีกหลายร้อยปี พลังงานนิวเคลียร์จัดว่าเป็นทางเลือกที่ “ดูเหมือน” จะดีเป็นอันดับต้นๆ ในเวลานี้ แต่ข้อเท็จจริงที่หลายท่านอาจไม่เคยทราบ เพราะฝ่ายสนับสนุนพลังงานนิวเคลียร์ไม่เคยพูดถึงนั้นมีอยู่ ซึ่งขอเรียกว่าเป็น “มายาคติ” ของพลังงานนิวเคลียร์

READ MORE

Recycle Label

6 Jul 2017

“ฉลากสิ่งแวดล้อม” เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคได้รับทราบ ซึ่งจะบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าหรือมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน ทำให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตนได้

READ MORE

Biodegradable and Compostable Label

5 Jul 2017

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพย่อยสลายได้ (biodegradable product) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เพราะปัจจุบันประเทศไทยและทั่วโลกต่างประสบปัญหาการจัดการของเสียที่มีมากเกินไปจนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถรับได้ จึงได้เกิดแนวคิดการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และกระบวนการกำจัด

READ MORE
1 2