Green Style มีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งความรู้ทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน การจัดการขยะ และการเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจประเมินด้านสำนักงานสีเขียวร่วมกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งนักเรียน นักศึกษา มหาวิทยาลัย หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ดังรายละเอียดกิจกรรมด้านล่างนี้

ร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ G-Green และรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G-Green

18 Feb 2018

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้รับเชิญจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยซึ่งเป็นหน่วยงานซึ่งได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินการทบทวนเกณฑ์การประเมิน วิธีการดำเนินการ แนวทางการส่งเสริมมาตรฐาน G-Green และดำเนินการจัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ G-Green และรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G-Green ซึ่งมีการจัดประชุมในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561

READ MORE

Annual International Well-being and Sustainability Forum by MQDC

29 Jan 2018

ในวันที่ 15 ม.ค. 61 MQDC ได้จัดงาน Annual International Well-being and Sustainability Forum ขึ้น ณ รอยัล พารากอน ฮอล สยามพารากอน ในงานนี้ได้ผู้บรรยายได้แบ่งปันมุมมองและแนวคิดเกี่ยวกับ “ความเป็นอยู่ที่ดี”

READ MORE

สมุดโน้ตรีไซเคิล x ลายเส้นสร้างอาชีพ กับ Asylum Access Thailand

21 Jan 2018

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบคุณ Asylum Access Thailand ที่อุดหนุนสมุดโน้ตจากกระดาษรีไซเคิล 100% โดยมอบให้ คุณวันรบ วราราษฎ์ ตำแหน่ง Community Outreach Coordinator เพื่อนำไปช่วยส่งเสริมสวัสดิภาพทั้งในด้านความปลอดภัย ความยั่งยืน และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของกลุ่มสตรี

READ MORE

นำสินประกันภัย นำสุขปีใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจาก กรีน สไตล์

28 Dec 2017

บริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมส่งความสุขในโอกาสอันเป็นมงคลเปิดรับศักราชใหม่ 2561 และฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 70 ของการดำเนินธุรกิจในเดือนมีนาคม 2561 ด้วยผลิตภัณฑ์จากเรา เพื่อมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจ โดยจัดเป็นชุดของขวัญที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

READ MORE

พาน้องๆ สตรีสมุทร ดูนกหน้าหนาว ณ กาญจนบุรี

22 Dec 2017

ภารกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของกรีน สไตล์ หนาวนี้ ในวันที่ 9-11 ธ.ค. 60 กรีน สไตล์ ได้ไปตะลุยป่าที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นวิทยากรอาสานำน้องๆ จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการดูนกป่ายามเช้า ศึกษาสัตว์ปีกผู้น่ารักน้อยใหญ่ในป่า

READ MORE

โครงการสำนักงานสีเขียว กฟภ. อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

27 Nov 2017

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ปี 2560 มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมาถึงรอบเหรียญทอง ในระดับประเทศ โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ทีมผู้ตรวจประเมินจากมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท กรีน สไตล์ จำกัด ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำนักงานสีเขียว ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

READ MORE

Global Shapers : Setting an Eco-friendly Mindset

19 Nov 2017

สวัสดีครับ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นี้ กรีน สไตล์ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ การปรับเปลี่ยนความเข้าใจเกี่ยวกับ “ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” เข้าร่วมงาน Skillup Meetup Ep.1: Setting an Eco-friendly Mindset จัดโดยองค์กร

READ MORE

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ รักษ์โลกด้วยตัวเลข

14 Nov 2017

ถือถุงผ้าลดโลกร้อน พกกล่องข้าวลดโลกร้อน ใช้ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ลดโลกร้อน ใช้กล่องข้าวชานอ้อยลดโลกร้อน สินค้าจำนวนมากในปัจจุบันถูกออกแบบมาเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ช่วยลดโลกร้อน แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสินค้าตัวไหนลดโลกร้อนได้ดีกว่ากัน สิ่งที่สะท้อนได้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมก็คือ ตัวเลข กล่าวคือ ตัวเลขบอกปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นั่นเอง

READ MORE

กรีน สไตล์ กับ การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์

13 Nov 2017

หากพูดถึงวัฏจักรชีวิตของมนุษย์ ทุกคนคงเห็นภาพตั้งแต่แรกเกิด หายใจ กินอาหาร ขับถ่าย เติบโต เจ็บป่วย แก่ชรา และสิ้นลม แต่รู้หรือไม่? สิ่งที่ไม่มีชีวิตอย่างเช่นสินค้าและผลิตภัณฑ์นั้นก็มีวัฏจักรชีวิตเช่นกัน แต่มีรายละเอียดในแต่ละช่วงชีวิตที่แตกต่างออกไป ซึ่งจะทราบได้ด้วย “การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์” หรือ Life Cycle Assessment (LCA) นั่นเอง

READ MORE

สัมผัสธรรมชาติกับซับลังกา

29 Jul 2017

กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  อีกหนึ่งกิจกรรมที่ ทางทีมงานเป็นวิทยากรนำกระบวนการเรียนรู้ ณ เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกา จ.ลพบุรี  วันที่ 10–11 ธันวาคม 2559 โดยได้ใช้กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความเข้าใจ รู้ รัก และตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

READ MORE
1 2 3 4 5