สถานการณ์สิ่งแวดล้อมบนโลกของเราเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การรู้ข่าวสารและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลกและของไทยเรา จะช่วยให้เราทราบและรู้จักปรับตัวรับกับสถานการณ์ดังกล่าว รวมถึงเพื่อศึกษาหาวิธีร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลกเราให้ดีขึ้น

มาทำความรู้จัก CBAM และการเตรียมความพร้อมของไทย

11 Oct 2021

CBAM หรือมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป ซึ่ง 5 กลุ่มสินค้าแรกที่ถูกพิจารณาตามระเบียบของ CBAM โดยแต่ละกลุ่มสินค้าจะมีข้อกำหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และวิธีการเรียกเก็บค่าคาร์บอน ได้แก่ (1) บริการไฟฟ้า (2) ซีเมนต์ (3) ปุ๋ย (4) เหล็กและเหล็กกล้า (5) อะลูมิเนียม

READ MORE

McDonald ต้องการบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิเป็นศูนย์ทั่วโลกภายในปี 2050

8 Oct 2021

บริษัท McDonald’s กล่าวว่ามีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยมลพิษในร้านอาหาร สำนักงาน และห่วงโซ่อุปทาน ตามที่ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ของบริษัทในวันที่ 4 ต.ค.2564 ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายออกมาในปีหน้า โดยบริษัท McDonald’s ทำงานร่วมกับโครงการ Science Based Targets Initiative (SBTi) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการกำหนดเป้าหมายการปล่อยมลพิษ

READ MORE

ประสิทธิภาพการดูดซับ CO2 ของระบบนิเวศป่าไม้ทั่วโลกกำลังลดลง

29 Sep 2021

GlobalWarming ส่งผลให้ 86% ของระบบนิเวศป่าไม้ทั่วโลกมีประสิทธิภาพการดูดซับ CO2 ลดลงเรื่อย ๆ

READ MORE

มลพิษทางเสียงและแสงจากมนุษย์เปลี่ยนแปลงการสืบพันธุ์ของนก

29 Sep 2021

งานวิจัยนี้เป็นของทีมงาน California Polytechnic State University ซึ่งตีพิมพ์ไปเมื่อไม่นานนี้ในนิตยสาร Nature โดยนักวิจัยได้ใช้ข้อมูลมุมสูงจากดาวเทียมของ NASA เพื่อศึกษาผลกระทบของเสียงและแสงว่าจะส่งผลเสียต่อการสืบพันธุ์ของนกในอเมริกาเหนืออย่างไร โดยในงานวิจัยนี้ได้มีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลกระทบต่อการสืบพันธุ์ของนก 2 เรื่องด้วยกัน คือ มลพิษทางเสียงและแสงจากมนุษย์ และผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

READ MORE

กลยุทธ์การเดินทางสู่ Net Zero

28 Sep 2021

กระแสการเรียกร้องให้มีการดำเนินการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ “Climate Action” ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้กำลังสร้างแรงกดดันให้แก่บริษัทต่างๆ อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและมีการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ “Net Zero” อย่างจริงจัง

READ MORE

เปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหินในฮัมบูร์กให้เป็นโรงงานผลิตพลังงาน Green Hydrogen

28 Sep 2021

MHI Group จับมือพันธมิตร Shell, Vattenfall และ Wärme Hamburg เปลี่ยนโรงไฟฟ้าถ่านหินในฮัมบูร์กเป็นโรงงานผลิตพลังงาน Green Hydrogen

READ MORE

รู้หรือไม่ สารทำความเย็น R22 (HCFC-22) จะถูกยกเลิกการใช้ภายในปี 2040

28 Sep 2021

ประเทศไทย เป็น 1 ใน 197 ประเทศภาคีสมาชิกพิธีสารมอนทรีออล ที่ได้ดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดโครงการลดและเลิกใช้สาร HCFCs (HCFCs Phase-Out Management Plan Stage I)

READ MORE

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปี 2561 ในแต่ละภาคของไทย

15 Oct 2020

จากข้อมูลรายงานปริมาณขยะมูลฝอยของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2561 โดยกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมทั้งสิ้นประมาณ 27.93 ล้านตัน หรือประมาณ 76,529 ตันต่อวัน

READ MORE

“โกลบอลคาร์บอนโปรเจกต์”

15 Mar 2019

รายงายวิจัย “โกลบอลคาร์บอนโปรเจกต์” ชี้ในปีที่ผ่านมาปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศของโลกสูงถึง 37,100 ล้านตัน ปริมาณการการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศในปี 2018 สูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 37,100 ล้านตัน ซึ่งเป็นที่น่ากังวลใจว่าจะฉุดรั้งความพยายามของทั่วโลกที่จะบรรลุเป้าหมายในข้อตกลงปารีสว่าด้วยการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นจากช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิน 2 องศาเซลเซียสเป็นไปได้ยากมากยิ่งขึ้น

READ MORE

บาหลี คิดค้นการทำถุงพลาสติกจากแป้งมันสำปะหลัง

15 Mar 2019

ปัญหาพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-used) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ ที่มนุษย์ทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานี้ พลาสติกได้ถูกเริ่มต้นนำมาใช้ประมาณปี 1950 (พ.ศ. 2493) และจนถึงวันนี้ พลาสติกทุกชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นมายังคงอยู่บนโลกใบนี้เพียงเปลี่ยนรูปร่างไปหรือกลายเป็นชิ้นเล็กลงเท่านั้น ซึ่งได้ก่อความเสียหายมหาศาลให้กับท้องทะเล มหาสมุทร และสัตว์ทะเลทั้งหลาย

READ MORE
1 2 3